top of page

BELEID

Huishoudelijk regelement

Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke regels zijn binnen de vereniging daarom is er een huishoudelijk regelement. Deze is door het bestuur opgesteld en goedgekeurd. Het huishoudelijk regelement is te bekijken door op de link hieronder te klikken. 

Vertrouwenspersoon

Basketball is een sport die je voor je plezier beoefend en dat moet ook zo blijven. Toch kan het helaas voorkomen dat er dingen gebeuren die niet bij de sport horen.

 

Hieronder val onder andere ongewenst gedrag. Dit kan zijn pesten, intimidatie, onzedelijk gedrag etc. Wij van BC Triple ThreaT proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk voor te zijn. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel, ongeacht afkomst of religie.

Vaak is de trainer/coach het eerste aanspreekpunt. Ook is er bij de thuiswedstrijden altijd wel iemand van het bestuur aanwezig.

Maar mocht iemand het gevoel hebben niet bij deze personen terecht te kunnen, dan kan iemand ook terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon. Binnen onze vereniging is dit Patricia Huisman. Als moeder van 2 kinderen die bij ons basketballen, is zij al nauw betrokken bij onze vereniging en kent zij ook veel ouders.

 

Zij is per mail te bereiken op vertrouwenspersoon@ttt-basketball.nl. Ook is zij bijna altijd aanwezig bij thuiswedstrijden van onze club.

Boetebeleid

Niet fluiten of tafelen.

Iedereen is blij als er 2 scheidsrechters bij zijn/haar wedstrijd aanwezig. Tuurlijk ben je het niet altijd eens met de scheidsrechter of zien ze het verkeerd. Maar we weten allemaal dat het fijner is dan als er maar 1 scheids staat en die de helft niet ziet. Of als er niet gespeeld kan worden omdat er helemaal geen scheids is.

Toch gebeurd het vaak dat mensen niet komen opdagen als het hun beurt is om te tafelen of te fluiten. Misschien had je toch nog een afspraak staan voor de wedstrijd of ga je liever na de wedstrijd met je teamgenoten mee? We kennen het allemaal.

We streven ernaar om je zoveel mogelijk of vóór of na je eigen wedstrijd in te plannen, zodat het zo min mogelijk tijd in beslag neemt. Dat lukt alleen niet altijd.

 

En vind je het fluiten en tafelen niet zo leuk, misschien omdat je de regels niet zo goed kent, dan hebben we daar cursussen voor. Hier komen we later nog op terug.

Toch moet er getafeld of gefloten worden. Omdat eerdere aankondigingen dat we strenger gaan opletten of je komt opdagen, niet hebben gewerkt, moeten we nu nog wat strenger worden. Dat betekent dat vanaf dit seizoen (2020-2021) de sancties en boetes echt opgelegd gaan worden.

Wat zijn de boetes voor niet opdagen voor je tafel-/fluitbeurt:

  • 1e keer = € 10 boete

  • 2e keer = € 15 boete

  • 3e keer = € 15 boete en een schorsing voor trainingen en wedstrijd zolang je de boete niet hebt betaald.

 

Boetes dienen binnen een week na oplegging betaald te worden op rekening:  NL70 INGB 0008 4947 96 t.n.v. BC Triple Threat.

Als je bent ingedeeld voor het fluiten en je kunt echt niet, omdat je bijvoorbeeld een keer op vakantie bent of huiswerk moet maken, dan is het wel aan jou om vervanging te regelen en dit door te geven aan het wedstrijdsecretariaat: arbitrage@triplethreat.nl

Als geen vervanging hebt geregeld of je vervanger komt niet opdagen, dan blijft het jouw verantwoordelijkheid. Regel het dus goed!

Als je plotseling ziek bent, laat het ons dan ook zo snel mogelijk weten via arbitrage@triplethreat.nldan kunnen wij misschien een vervanger regelen. 

We hopen het zo voor iedereen zo goed en zo leuk mogelijk te maken, ook al klinkt het nu streng.

Arbitrage

Een wedstrijd kan niet gespeeld worden zonder de aanwezigheid van scheidsrechters. Zij zorgen ervoor dat de wedstrijd in goede banen wordt geleid en grijpen in waar nodig.

Er zijn altijd twee scheidsrechters nodig voor een wedstrijd.

Bij BC Triple ThreaT moet elk jeugdlid vanaf 12 jaar de regels kennen en vanaf 14 jaar is men verplicht de BS1 cursus te volgen en mee te fluiten bij thuiswedstrijden. Wij streven er altijd naar dat er bij een wedstrijd één ervaren scheidsrechter fluit en een jeugdlid die het nog moet leren.

Daarnaast kan een wedstrijd ook niet gespeeld worden zonder een jurytafel. Bij een districtswedstrijd zijn hierbij altijd twee personen nodig. De één bedient het scorebord en de ander schrijft. In beginsel zullen daarvoor leden worden opgesteld.

Maar ook, en vooral bij de jongste categorieën, vragen wij de hulp van de ouders. Er zijn gelukkig vaak ouders die dit willen en kunnen doen. Op dit moment zijn het echter vaak dezelfde ouders die dit doen. We begrijpen dat niet iedereen aanwezig kan zijn. Wel willen we diegenen die er zijn graag vragen ook te helpen. Indien u de regels niet goed kent, dan leggen we die graag in alle rust uit voorafgaand aan een wedstrijd of een ander moment. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen wij een tafelcursus verzorgen.

Bovendien is dit een leuke manier om uw kind te zien spelen en zo leert u ook snel de regels van het spel. 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen wij een tafelcursus en scheidsrechters cursus verzorgen.

Voor de jeugd van 12 tot en met 13 jaar zal een spelregeluitleg plaats vinden. Datum wordt nog gecommuniceerd op de website. Doelstelling is begin september.

Voor de jeugd vanaf 14 jaar zal per team of leeftijdscategorie een scheidsrechterscursus plaatsvinden en een test worden afgenomen. Dit zal waarschijnlijk tijdens of na een training plaatsvinden.

Vanaf 14 jaar moet je de test halen, want anders mag je niet fluiten. Als je voor fluiten of tafelen bent ingedeeld en je kunt niet fluiten, omdat je niet mag fluiten dan krijg je een boete (hiervoor verwijzen we je naar: boetebeleid niet fluiten of tafelen).

Voor scheidsrechterszaken hebben we bij TripleThreaT een scheidsrechterscommissie bestaande uit twee personen. Te weten: Fred Mulder en Allard Moolenaars.

Zij  zullen ook regelmatig aanwezig zijn bij thuiswedstrijden om onze scheidsrechters te begeleiden.

De scheidsrechterscommissie is te bereiken per mail op: arbitrage@triplethreat.nl

Gedragscode en aanstellingsbeleid

Wil je meer weten over onze gedragscode en aanstellingsbeleid? Klik hieronder op de documenten

bottom of page