top of page

Het Bestuur

Het bestuur van BC Triple ThreaT

Het is altijd handig te weten wie van de bestuursleden je het best kunt aanspreken over een bepaald onderwerp of probleem. Dus als je ergens mee zit of je hebt een vraag, dan kun je altijd bij een wedstrijd iemand van het bestuur aanspreken of je kunt ze een mail sturen.

Ook zijn wij altijd op zoek naar ouders die hun steentje willen bijdragen om van deze vereniging een succes te maken. Als bestuur van een nog jonge vereniging staan wij vaak voor beslissingen die genomen moeten worden om de club gezond te houden. Ook daarin vragen wij de steun van ouders. Als er iets is wat naar uw mening niet goed loopt, dan kunt u dit aangeven aan een van deze bestuursleden zodat het op gepaste manier opgepakt wordt.

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Allard Moolenaars: Verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten en het aansturen van bestuursleden.
Mail de voorzitter: allard@triplethreat.nl

Penningmeester

Jurgen Kemp: Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging.
Mail de penningmeester :administratie@triplethreat.nl

Secretaris

Sebastiaan Bauer: Verantwoordelijk voor de communicatie binnen het bestuur en naar de leden.

Mail de secretaris: bas@triplethreat.nl

Heeft u een vraag voor het voltallige bestuur, mail dan naar bestuur@triplethreat.nl

 

Ledenadministratie

Voor het aanmelden van nieuwe leden en/of het doorgeven van wijzigingen, kunt u zich wenden tot onze ledenadministratie. 
Marc van Osenbruggen is binnen onze vereniging hiervoor verantwoordelijk. U kunt hem bereiken op ledenadministratie@triplethreat.nl

 

Commisies

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissies te weten:

 

Wedstrijdsecretariaat

Edna Konadu: Maakt het wedstrijdschema en is aanspreekpunt voor andere vereniging voor aanpassingen. Inclusief het inplannen van de zalen, zowel voor trainingen als wedstrijden. Voor vragen omtrent wedstrijden kunt u mailen met wedstrijdsecretariaat@triplethreat.nl 

 

Technische Commissie

De technische commissie stelt het beleidsplan op voor onze vereniging. Hierin staan o.a. de doelstellingen, wat wij met onze jeugd willen bereiken, etc. Hiervoor worden er o.a. trainingschema's opgesteld en gedeeld met onze trainers / coaches.

De technische commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Laki Lakner

  • Dominique Schemmekes

  • Sebastiaan Bauer

  • Faouzi Ben Hammou

  • Xavier van Lierop

 

U kunt hun bereiken via tc@triplethreat.nl 

 

Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie bepaald het beleid ten aanzien van het inzetten en begeleiden van scheidsrechters en stelt een opleidingsplan op voor de vereniging in samenspraak met het bestuur.

Deze commissie bestaat uit Allard Moolenaars & Fred Mulder: arbitrage@triplethreat.nl 

 

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

Indien uw kind iets bijzonders heeft wat betreft de gezondheid (bv allergie, astma etc.), dan kunt u dit bekendmaken door het aan ons te mailen, zodat wij dit kunnen registreren en aan de trainers kunnen doorgeven waardoor er, indien nodig, op de juiste manier gehandeld kan worden.

Neemt u altijd contact op met het bestuur wanneer uw kind zich niet prettig voelt binnen een team of moeite heeft om zich aan te passen binnen de groep. Wij zullen dan op de juiste manier, via de TC (technische commissie) de trainers hierover informeren, zodat zij uw kind daarin kunnen begeleiden.

 

Sponsoren in familie- of kenniskring?

Als er een vader, moeder, oom, tante, buurman, buurvrouw of kennis is, die een financiële sponsoring zou willen verlenen om verdere opbouw van onze vereniging voort te kunnen zetten, dan is dit van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Bas Bauer: bas@triplethreat.nl

 

Activiteitencommissie

Momenteel heeft BC Triple ThreaT nog geen activiteitencommissie. Maar onze doelstelling is wel om ook buiten het basketballen om diverse activiteiten te organiseren voor onze leden en ouders. Wij zoeken daarom nog enthousiaste ouders die willen meedoen in deze commissie! Deze commissie bedenkt en organiseert diverse activiteiten gedurende het hele seizoen voor de vereniging en al haar leden. Zij komen met ideeën en dragen een plan voor aan het bestuur, dat daarna toestemming verleent tot de uitvoering van het plan. Lijkt het u leuk om hier uw steentje aan bij te dragen. Laat het ons dan weten en geef uw naam door aan een van de bestuursleden. Of stuur een mailtje naar vereniging@triplethreat.nl

bottom of page