top of page

Club van 100

De club van 100 biedt de mogelijkheid aan iedereen die Triple ThreaT een warm hart toedraagt om TTT eenmalig per jaar een bedrag van €100,- te sponsoren. Hogere donaties zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Triple ThreaT besteedt uw donatie aan de verdere professionalisering en verduurzaming van de club.Uw donatie is voor ons daarom zeer waardevol en zorgt ervoor dat BC Triple ThreaT als vereniging zowel in de top- als de breedtesport kan blijven bestaan. Uw steun wordt beloond met een naamsvermelding op onze website bij de Club van 100

Als u lid wilt worden dan kunt uw bijdrage van € 100.00 storten op rekeningnummer NL 70 INGB 0008494796 t.n.v. BC Triple ThreaT onder vermelding van de Club van 100 of mailen naar Sebastiaan Bauer: bas@triplethreat.nl

bottom of page